کودکان مبتلا به حساسیت

کودکان مبتلا به حساسیت دستورالعمل رفتاری برای کودکان مبتلا به حساسیت (آلرژی) آلرژی  یا حساسیت ، در حقیقت واکنش قسمتی  از سازه دفاعی بدن انسان نسبت به برخی مواد طبیعی یا مصنوعی می باشد .روش زندگی و سابقه خانوادگی از مهمترین دلایل بروز آلرژی می باشد . در معرض آلودگی هوا ،دود سیگارو غذاهای صناعی […]

read more »
Call Now Button