بیماری قلبی کودکان

بیماری قلبی کودکان بیماری قلبی کودکان یکی از دلایل شایع مراجعه والدین ،به متخصص اطفال می باشد . از هر صد کودک یکی از آن ها مبتلا به بیماری های  قلبی  است و می توان گفت بیماری های قلبی شیوع قابل توجهی دارند . خوشبختانه امروزه با توجه به امکاناتی که وجود دارد می توان […]

read more »
Call Now Button