چکاپ دوره ای

چکاپ دوره ای بعد از تولد، میزان رشد قدی، وزنی، و برخی دیگر شرایط مربوط به سلامتی نوزاد بررسی می گردد. در صورتی که نوزادی زودتر از زمان مورد نظر متولد شود، سن رشد از همان زمانی در نظر گرفته می شود که نوزاد بایستی به دنیا می آمده، نه زمان واقعی تولد. زمان واکسن […]

read more »
Call Now Button