بایگانی چکاپ آپ دوره ای

چکاپ-آپ-دوره-ای
چک آپ دوره ای

چکاپ دوره ای

چکاپ دوره ای بعد از تولد، میزان رشد قدی، وزنی، و برخی دیگر شرایط مربوط به سلامتی نوزاد بررسی می گردد. در صورتی که نوزادی