وزن نوزاد نارس

وزن نوزاد نارس خوشبختانه کشور ایران در طی 30 تا 40 سال گذشته پیشرفت های شگرفی در زمینه سلامت نوزادان انجام داده است . نوزاد نارس ،نوزادی است که زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده است. علت به دنیا آمدن نوزاد نارس می تواند مختلف باشد .عدم تغذیه مناسب ،عدم خونرسایی جفتی ،عفونت های […]

read more »
Call Now Button