زردی در نوزادان

زردی در نوزادان بیماری زردی به معنای زرد شدن پوست نوزاد و قسمت سفید چشم است که نشانه ای از افزایش بیش از حد ماده ای به نام بیلی روبین در خون می باشد. بیلی روبین، مسئول رنگ زرد در خون است، در واقع رنگدانه ای است که از تخریب گلبول های قرمز آزاد شده […]

read more »
Call Now Button