بایگانی عوارض شکاف کام

شکاف کام چیست
کودکان

شکاف کام و لب چیست

شکاف کام و لب اختلالی است که در آن یک شکاف و یک فضای باز در لب موجود می باشد این شکاف می‌تواند کوچک یا