بایگانی عوارض تشنج بر مغز کودک

علائم تشنج در کودکان
مغزو اعصاب

علائم تشنج در کودکان

علائم تشنج در کودکان تشنج جزو بیماری هایی است که می تواند والدین را با نگرانی های زیادی روبرو کند . معمولا والدین در هنگام