بایگانی علائم آبله مرغان در کودکان

آبله-مرغان-در-کودکان
بیماری های عفونی

آبله مرغان در کودکان

آبله مرغان در کودکان آبله مرغان یک عفونت ناشی از ویروس وریدهای زوسترمی باشد . اکثر کودکان در بعضی مراحل مبتلا به آبله مرغان می