عفونت گوش کودکان

عفونت گوش کودکان عفونت گوش یکی از بیماری های شایع در میان کودکان است در حقیقت در کودکان دو تا هفت ساله عفونت گوش بسیار دیده می شود ، کودکانی که توسط شیر مادر خود تغذیه می شود ، به دلیل وجود آنتی بادی های موجود در شیر مادر مصونیت های بیشتری در مقابله با […]

read more »
Call Now Button