شپش سر کودک را چگونه از بین ببریم ؟

شپش سر کودک را چگونه از بین ببریم ؟ شپش سر چیست و چگونه درمان می شود ؟ شپش سر حشرات بسیار ریزی هستند که در دوران مدرسه و در کودکان دیده می شود . بروز این علت به خصوص در زمان ورود به مدرسه در کودکان بسیار شایع است . شپش سر نمی پرد […]

read more »
Call Now Button