بایگانی سندروم چیست

سندرم
سایر بیماری ها

سندرم ترنر در کودکان

سندرم ترنر در کودکان یک اختلال ژنتیکی نادر با ویژگی‌هایی از قبیل قد کوتاه، مشکلات قلبی و مشکلات جنسی است. این سندرم معمولا در دختران