با علت و روش های درمان شکم درد در نوزادان آشنا شوید

چنانچه نوزاد شما بد اخلاق شده است و مرتب گریه می کند احتمال دارد ناشی از شکم درد باشد. باید به زمان گریه کردن او دقت کنید که اگر دقیقاً بعد از شیر خوردن باشد ممکن است به شکم درد مربوط باشد. اگر اخیراً صاحب فرزند شده اید و از اینکه نوزادتان بی وقفه گریه […]

read more »
Call Now Button