بایگانی درمان فوری یبوست کودکان

درمان فوری یبوست در کودکان
گوارشی

درمان فوری یبوست کودکان

یبوست در کودکان و نوزادان یک مشکل رایج اما موقتی است. علت شایع یبوست در کودکان آموزش زودهنگام دستشویی رفتن و یا تغییر رژیم غذایی