بایگانی درمان عفونت نوزاد

درمان-عفونت-نوزاد
بیماری های اطفال

درمان عفونت نوزاد

درمان عفونت نوزاد در مواردی دیده می شود که کودک بعد از تولد نیاز به مراقبت های ویژه و پزشکی دارد . نوزادان  و کودکان