درمان عفونت نوزاد

درمان عفونت نوزاد در مواردی دیده می شود که کودک بعد از تولد نیاز به مراقبت های ویژه و پزشکی دارد . نوزادان  و کودکان در مقابل  برخی از بیماری ها حساس هستند ،در نتیجه باید در کوتاهترین زمان تخت درمان قرار گیرند . عفونت در نوزادان نیز از این موارد می باشد . از […]

read more »
Call Now Button