بایگانی درمان آنفولانزای جدید

درمان آنفولانزا
بیماری های اطفال

درمان سریع آنفولانزا

آنفولانزا چیست؟ آنفولانزا عفونتی است که توسط یک ویروس ایجاد می شود و دستگاه تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه همه گروه های