تقویت سیستم ایمنی کودک

تقویت سیستم ایمنی کودک بیشتر والدین در هنگام مراجعه به متخصص اطفال این سوال را دارند ،که چه ویتامین ها و مواد غذایی سبب تقویت سیستم ایمنی کودک آن ها می شود . دکتر فرجی متخصص اطفال در ادامه برخی از مواردی که سبب تقویت و همچنین تضعیف سیستم ایمنی کودک می شوند را بیان […]

read more »
Call Now Button