تغذیه نوزاد

تغذیه نوزاد در طول اولین سال زندگی، مغز کودک شما به سرعت رشد می کند. مغز و سیستم عصبی تا حدود سن سه سالگی رشد پیدا می کنند و این مهم است که اطمینان حاصل کنید که کودک شما تغذیه ای را که نیاز دارد،را دریافت می کند . در طول سال های اول لازم […]

read more »
Call Now Button