تغذیه نوزاد

تغذیه نوزاد در سال اول زندگی کودک شما برای رشد و تکامل مناسب مهم است. به نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، در روز 8 تا 12 بار شیر می دهند. شیرخوارانی که با شیر خشک تغذیه می شوند، حدود 6 تا 10 بار در روز تغذیه می کنند. در حدود 6 ماهگی، […]

read more »
Call Now Button