دستور غذایی شماره 2

دستور غذایی شماره 2 دستور غذایی شماره 2 دکتر علی فرجی متخصص بیماری های کودکان و نوزادان شیر مادر بهترین و کاملترین  غذا برای شیر خوار تا یک سالگی می باشد ،لذا به طور مکرر  وبر حسب نیاز ،شیر خوار با شیرمادر تغذیه شود . صبح ها 4-5قاشق مربا خوری فرنی  یا حریره بادام همراه […]

read more »
Call Now Button