تب بدون علت در کودکان

تب یکی از علائم هشداردهنده و نشانه های وجود بیماری در بدن است. در واقع تب بیانگر مبارزه و پاسخ سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با عوامل بیماری زا است. تب در کودکان نیز به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن بسیار شایع است. وجود عفونت در بدن یا ویروس های سرماخوردگی از مهمترین دلایل تب […]

read more »
Call Now Button