کم کاری تیروئید در کودکان

کم کاری تیروئید در کودکان بیماری هایی که مربوط به غدد درون ریز هستند شامل، غده هیپوفیز، تیروئید ، پاراتیروئید، آدرنال ، لوزالمعده و غدد  جنسی می باشند . در صورتی که ترشحات این غدد کم یا زیاد شود ، منجر به بروز یکسری مشکلات در کودکان می گردد ، از جمله این مشکلات شامل […]

read more »
Call Now Button