شکاف کام چیست

شکاف کام چیست شکاف کام عبارت  است از ، عدم اتصال زواید  کامی  در خطوط  وسط و مهاجرت  وجوش خوردگی ناقص  ساختار های بینی –حلقی مرتبط  که معمولا  در طی سه ماه اول رخ می دهد و ممکن است کام سخت ،کام نرم  یا هر دو  را درگیر کند  ،همچنین  گاهی زیر مخاطی می  باشد  […]

read more »
Call Now Button